Czy dostęp do Internetu drogą radiową jest wolniejszy kablowego?

Nie! – Internet bezprzewodowy może być tak samo szybki jak dostęp do Internetu drogą kablową a w nie których przypadkach nawet szybszy.